Organizatorzy planują wydanie książki podsumowującej tegoroczne Sympozjum FA&CE 2016. Wydawnictwo to ukaże się w wersji elektronicznej. Zachęcamy wszystkich Uczestników Sympozjum do przesyłania na adres Sympozjum prac przeglądowych lub doświadczalnych, w języku angielskim, związanych z ich badaniami w zakresie analizy przepływowej i elektroforezy kapilarnej.

Publikacja w materiałach konferencyjnych nie wiąże się z dodatkową opłatą dla Uczestników Sympozjum, natomiast warunkiem opublikowania jest uzyskanie pozytywnej recenzji. Dodatkową zachętą do zamieszczania rozdziałów w materiałach konferencyjnych niech będzie ich swobodny dostęp w internecie (open-access), zapewniający szerokie i skutecznie rozpowszechnienie wyników badań.