Wyniki prac badawczych prezentowane w trakcie Sympozjum są publikowane w formie rozdziałów w książce pod tytułem "Analiza przepływowa - metody i zastosowania". Trzeci tom książki poświęconej zagadnieniom analizy przepływowej i jej zastosowanowaniom ukazał się drukiem w 2012 roku  w oficynie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ISBN 978-83-233-3113-1.

 

Spis treści

Słowo wstępne

Marek Trojanowicz
Zastosowanie detekcji elektrochemicznych w analizie przepływowej

Maciej Stafiński
Rozkład próbek z udziałem energii mikrofalowej w pierwiastkowej analizie śladów. Zastosowania w warunkach przepływowych

Paweł Knihnicki, Marcin Wieczorek
Zastosowanie technik przepływowych w oznaczeniach balistycznych

Piotr Hałaburda
Zastosowanie detekcji elektrochemiluminescencyjnej w analizie przepływowej

Sławomir Kalinowski
Zastosowanie detekcji pojemnościowej w analizie przepływowej

Stanisława Koronkiewicz, Anita Chyczkowska
Multikomutacyjna  analiza  przepływowa  z  detekcją chemiluminescencyjną w oznaczaniu całkowitej zdolności antyutleniającej

Julita Malejko, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Anatol Kojło
Chemiluminescencyjna reakcja utleniania luminolu w obecności jonów metali i jej analityczne wykorzystanie

Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Elżbieta Wołyniec, Anatol Kojło
Połączenie wysoskosprawnej chromatografii cieczowej i wstrzykowej analizy przepływowej z detekcją chemiluminescencyjną

Paweł Kościelniak, Marek Kozak, Joanna Kozak
Badanie  efektów  interferencyjnych  techniką gradientową w  atomowej  spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją płomieniową

Kamil Strzelak, Łukasz Tymecki
Elektromagnetyczne  moduły  do  kalibracji  systemów  przepływowych  z użyciem jednego wzorca

Łukasz Tymecki, Marta Pokrzywnicka, Robert Koncki
Sparowane diody elektroluminescencyjne jako detektory fotometryczne dedykowane do analizy przepływowej

Joanna Rutkowska, Krystyna Pyrzyńska, Krzysztof Kilian
Zastosowanie poli(1,8-diaminonaftalenu) jako sorbentu do zatężania jonów metali

Krystyna Pyrzyńska
Membrany jonowymienne w procesach odzysku i zatężania jonów metali

Stanisław Walas, Anna Tobiasz, Lucyna Landowska
Sorbenty stosowane w analizie przepływowej do zatężania miedzi(II) przed oznaczaniem technikami spektrometrii atomowej

Przemysław Bieganowski, Elżbieta Zwierkowska, Selim Achmatowicz, Aysegul Uygunc, Magdalena Maj-Żurawska
Sitodrukowane elektrody grafitowe do oznaczania chlorków w układzie przepływowym

Judyta Węgrzyn, Leopold Kremser, Ernst Kenndler, Włodzimierz Gut, Ewa Poboży, Marek Trojanowicz
Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do badania oddziaływania wirusów z receptorami i przeciwciałami

Anna Latoszek, Carmen García-Ruiz, Maria Luisa Marina, Francisco J. de la Mata, Rafael Gómez, Beatriz Rasines, Alejandro Cifuentes, Ewa Poboży, Marek Trojanowicz
Zastosowanie dendrymerów w elektroforezie kapilarnej do identyfikacji  żywności modyfikowanej genetycznie metodą określania profilu białek