Wyniki prac badawczych prezentowane w trakcie Sympozjum są publikowane w formie rozdziałów w książce pod tytułem "Analiza przepływowa - metody i zastosowania". Pierwszy tom książki ukazał się w 2005 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (ISBN 83-223-2093-4).

 

Spis treści

Słowo wstępne

Marek Trojanowicz, Przemysław Koźmiński
Nowe metodologie pomiarowe w laboratoryjnej analizie przepływowej

Paweł Kościelniak
Czy wstrzykowa analiza przepływowa jest interesująca dla praktyków?

Marcin Wieczorek, Paweł Kościelniak
Badanie efektu interferencyjnego zintegrowaną metodą kalibracyjną

Joanna Karpińska, Jerzy Smyk, Elżbieta Wołyniec
Analityczne zastosowanie spektrofotometrii pochodnej w układach przepływowych

Anatol Kojło
Chemiluminescencja w analizie przepływowej

Julita Malejko, Piotr Hałaburda, Barbara Leśniewska, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Anatol Kojło
Oznaczanie platyny w ilości śladowej metodą przepływową z detekcją chemiluminescencyjną

Jacek Musijowski, Elżbieta Poboży, Marek Trojanowicz
Oznaczanie melatoniny metodą elektroforezy kapilarnej

Robert Koncki
Potencjometryczne elektrody enzymatyczne do wstrzykowej analizy przepływowej

Łukasz Tymecki
Zastosowanie sitodrukowanych elektrod potencjometrycznych we wstrzykowej analizie przepływowej

Elżbieta Wołyniec, Justyna Piesiecka, Anatol Kojło
Oznaczanie związków fenolowych metodą wstrzykowej analizy przepływowej z detekcją biamperometryczną

Agnieszka Krata, Krystyna Pyrzyńska, Ewa Bulska
Zastosowanie układu wstrzykowo-przepływowego z generowaniem zimnych par do oznaczania rtęci w wodach naturalnych

Tomasz Wierzbicki, Krystyna Pyrzyńska
Wykorzystanie sorbentów modyfikowanych tetrakarboksyporfiryną do zatężania jonów wanadu

Piotr Gała, Roomgrat Chomchoci, Xiangbao Long, Elo Harald Hansen
Oznaczanie kadmu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną z zastosowaniem wstrzykowej analizy sekwencyjnej

Stanisław Walas
Zatężanie metali ciężkich techniką analizy przepływowej z wykorzystaniem ciekłego wymieniacza jonowego LIX 622 związanego na żelu krzemionkowym

Przemysław Niedzielski, Artur Kowalski, JerzySiepak
Techniki łączone w oznaczeniach wybranych metaloidów i rtęci

Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik
Kontrola i zapewnienie jakości wyników pomiarów analitycznych