W dniach od 24 do 25 września 1998 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego spotkaliśmy się ponownie, tym razem w gronie około 50 osób z rozmaitych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Wyższe uczelnie reprezentowane były przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Warszawską. W spotkaniu uczestniczyli także analitycy z licznych ośrodków środowiskowych - Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz ośrodków przemysłowych (np. Rafineria Gdańska S.A., Polfa Tarchomin S.A.).

 W czasie Seminarium wygłoszono ok. 14 wykładów, w których przedstawiono sposób wykorzystania techniki wstrzykowo-przepływowej do różnych zadań analitycznych np. kalibracyjnych , specjacji glinu, oznaczania metali metodą generowania wodorków, zatężania na mikrokolumnach. Uczestnicy Seminarium mieli również okazję zapoznać się z najnowszym, w tym czasie, sprzętem oferowanym na rynku przez firmę Perkin-Elmer- prezentację poprowadził przedstawiciel firmy dr Andrzej Lechotycki (patrz zdjęcie)

        Organizatorzy cieszyli się, że tematyka wygłaszanych referatów była znacznie szersza i bogatsza niż na pierwszym Seminarium, a szczególnie z tego, że powiększyło się grono osób zainteresowanych wykorzystywaniem technik przepływowych. Wszystko to świadczy o wzrastającej popularności tej dziedziny analizy w kraju i stopniowym docenianiu jej zalet i możliwości.