Pierwsze nasze spotkanie, z osobami zajmującymi się lub pragnącymi pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie technik wstrzykowo-przepływowych, odbyło się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniach 10 i 11 października 1996 roku. W spotkaniu tym wzięło udział ok. 35 osób z różnych ośrodków naukowych-badawczych i środowiskowych w Polsce. Główny celem tego spotkania było przedstawienie powyższej tematyki oraz rozpoznanie zasięgu zainteresowania i jej stosowania. Słowo wstępne wygłosił Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, obecny profesor dr hab. Paweł Kościelniak - Kierownik Zespołu Analitycznych Technik Przepływowych Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy wykład wprowadzający w tematykę analiz wstrzykowo-przepływowych wygłosił zaproszony gość - Profesor dr hab. Marek Trojanowicz z Uniwersytetu w Warszawskiego. Pokrótce przedstawił, jak na przestrzeni 20 lat zmieniała się koncepcja przepływowej analizy wstrzykowej, stanowiącej kolejny etap rozwoju przepływowych analitycznych pomiarów laboratoryjnych rozwijanych od lat pięćdziesiątych.

        W pierwszym spotkaniu uczestniczyli głównie naukowcy z wyższych uczelni, takich jak: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Należy pamiętać także o pierwszych przedstawicielach, analitykach-praktykach z jednostek środowiskowych, takich jak: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska czy Przedsiębiorstwo Chemiczne "Cheman" z Warszawy. Konfrontacja teorii i praktyki inicjowała gorące dyskusje związane z trudnościami laboratoryjnymi czy brakiem powszechnie dostępnej informacji dotyczącej tematyki wstrzykowo-przepływowej. Organizatorzy mieli nadzieje, że spotkania te przyniosą korzyści obu stronom. Szczególnie zapoznanie się z trudnościami praktycznego zastosowania technik przepływowych mogła sugerować kierunek rozwoju działań na polu naukowo-badawczym, przyczyniając się w konsekwencji do polepszenia jakości i komfortu pracy w laboratoriach środowiskowych. W czasie dwudniowego Seminarium wygłoszono ok. 13 wykładów, poruszających różnego rodzaju aspekty analiz przepływowych - od podstawowych i metodologicznych po typowo aplikacyjne.

        Przedstawiciele firm: Perkin-Elmer oraz Labconsult - Tecator przedstawili propozycje aparatury wstrzykowo-przepływowej dostępnej na polskim rynku. Organizatorzy cieszyli się, z różnorodnością tematyczną wystąpień mając nadzieje na wzrost zainteresowania wśród społeczności akademickiej i laboratoriów środowiskowych. Zaplanowano ze spotkania w tej tematyce będą odbywać się co dwa lata.