W dniach od 14 do 16 września 2016 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego miała miejsce konferencja X Polish Symposium „Flow Analysis & Capillary Electrophoresis” (FACE 2016). Organizatorami spotkania był Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UJ przy udziale Komitetu Chemii Analitycznej PAN i współpracy Zespołu Automatyzacji i Robotyzacji Metod Analitycznych tego Komitetu oraz pod patronatem Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego "Materia - Energia - Przyszłość" (KNOW).

        Konferencja była kontynuacją organizowanych od 1996 roku spotkań krajowych z zakresu analizy przepływowej. W jubileuszowym roku konferencji postanowiono poszerzyć tematykę spotkania o zagadnienia z obszaru elektroforezy kapilarnej, jako techniki coraz bardziej związanej ze zwyczajowo pojmowanymi technikami przepływowymi. Ponadto, podjęto próbę nadania sympozjum w większym stopniu charakteru międzynarodowego poprzez zainteresowanie jego tematyką większej niż do tej pory liczbą naukowców spoza naszego kraju. Po raz pierwszy językiem konferencyjnym – obok języka polskiego – był zatem język angielski.

        W spotkaniu wzięło udział 69 osób, w tym 17 uczestników z zagranicy, reprezentujących łącznie 20 ośrodków akademickich i instytutów branżowych.

     Program Konferencji obejmował trzydniowe obrady poświęcone wyłącznie analizie przepływowej (I dzień) i elektroforezie kapilarnej (III dzień), oraz zagadnieniom związanym jednocześnie z tymi obiema dziedzinami chemii analitycznej (II dzień).

      W trakcie obrad przedstawiono 5 wykładów kluczowych, które wygłosili czołowi reprezentanci obu dziedzin: Profesorowie Petr Solich (Uniwersytet Karola w Pradze), Marek Trojanowicz (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie), Bogusław Buszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Cari E. Sänger van de Griend (Uniwersytet w Uppsali) i Petr Kuban (Uniwersytet Masaryka w Brnie). Ponadto zaprezentowano 10 wykładów na zaproszenie i 23 komunikaty ustne. Sesja posterowa obejmowała prezentację 18 plakatów. W ramach Konferencji zorganizowano również dwie Sesje Młodych, w których swoje wyniki przedstawili w postaci krótkich komunikatów doktoranci i studenci.

        Osobnym wydarzeniem, cieszącym się bardzo dużym zainteresowaniem, były warsztaty z zakresu analizy przepływowej i elektroforezy kapilarnej, prowadzone przez dr. Ilkkę Lähdesmäki (z firmy FIAlab Instruments Inc.) i prof. Cari E. Sänger van de Griend (reprezentującą w tej roli firmę Kantisto BV z Holandii).

        Ze względu na zainteresowanie uczestników, postanowiono utrzymać przyjętą formułę przy organizacji kolejnych sympozjów.