VII Ogólnopolskie Sympozjum „Analiza przepływowa" odbyło się 8 lipca 2010 r. w ramach VIII  POLSKIEJ  KONFERENCJI CHEMII ANALITYCZNEJ „ANALITYKA  DLA  SPOŁECZEŃSTWA  XXI  WIEKU". Konferencja ta, zorganizowana przez pracowników Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyła się pod auspicjami Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Obrady Sympozjum miały miejsce – podobnie jak obrady wszystkich sekcji Konferencji – w Audytorium Maximum UJ.

        Jako część znacznie większej całości Sympozjum tym razem było jednodniowe i obejmowało mniejszą niż zwykle liczbę wystąpień ustnych (10) i plakatów (12). Wypełniona niemal w całości sala wykładowa świadczyła jednak o dużym zainteresowaniu tą właśnie dziedziną chemii analitycznej. Należy również podkreślić, że zagadnienia związane mniej lub bardziej z analizą przepływową były sporadycznie prezentowane również podczas innych sesji wykładowych i plakatowych.

        Wykłady wygłosili przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Goście z Warszawy omówili możliwości adaptacji analizy przepływowej do specjacji chromu (Krystyna Pyrzyńska) i oznaczania fluoru organicznego (Marek Trojanowicz) oraz przedstawili oryginalne sensory pracujące w trybie przepływowym w postaci elektrody epoenzymatycznej (Robert Koncki) i bazujące na systemie sparowanych diod elektroluminescencyjnych (Łukasz Tymecki). Koleżanki i koledzy z Białegostoku zaprezentowali nowe układy z detekcją chemiluminescencyjną do oznaczania kwasów fenolowych (Elżbieta Wołyniec) i wydzielania platyny z udziałem mikroorganizmów (Julita Malejko). Przedstawiciele organizatorów przypomnieli możliwości analityczne tkwiące w technice gradientowej (Paweł Kościelniak) i naświetlili problem adaptacji uogólnionej strategii kalibracyjnej do analiz przepływowych, a także przedstawili oryginalne podejście do analizy dwuskładnikowej w trybie przepływowym (Joanna Kozak) oraz zastosowanie modyfikowanych nanorurek węglowych do zatężania i oznaczania miedzi w tym trybie (Anna Tobiasz).

        W czasie wolnym od obrad uczestnicy Sympozjum wraz z innymi gośćmi konferencyjnymi mieli okazję wziąć udział w koncercie chopinowskim na dziedzińcu wawelskim, kolacji w zajeździe Folwark Zalesie i  bankiecie w sali „Warszawa" kopalni soli w Wieliczce. Mieli również możliwość  zwiedzenia najbardziej atrakcyjnych części Krakowa  oraz uczestniczenia w wycieczkach do Wadowic i Ojcowa.

        Na następne spotkanie wszyscy umówili się – na zaproszenie profesora Anatola Kojło – do Białegostoku.

fot. Tomasz Lachowicz