W dniach 16 i 17 października 2008 roku odbyło się kolejne VI Ogólnopolskie Sympozjum "Analiza przepływowa" zorganizowane tradycyjnie przez pracowników Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współorganizatorem spotkania był Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Obrady miały miejsce w budynku Wydziału Chemii UJ.

        Naszymi gośćmi byli naukowcy krajowych uczelni wyższych: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Politechniki Śląskiej oraz z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Towarzyszyli im pracownicy Laboratorium Analiz Chemicznych i Środowiskowych z Radomska, Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w Rzeszowie, firmy Eurocontrol Sp. z o.o. z Łomianek i Zakładów Chemicznych w Nowej Sarzynie. Aparaturę pomiarową przedstawili przedstawiciele firm Shim-Pol A.M. Borzymowski, E. Borzymowska-Reszka, Spółka Jawna, z Izabelina oraz Comesa Polska Sp. z o.o. i Kentrolab Sp. z o.o. z Warszawy. Ogółem w spotkaniu wzięło udział 47 osób.

        Uczestnicy konferencji zaprezentowali 20 wystąpień ustnych oraz kilkanaście plakatów. Wiodące wykłady wygłosili profesorowie: Marek Trojanowicz („Nanostruktury w analizie przepływowej"), Dorota Pijanowska („Układy mikroprzepływowe w analizach (bio)chemicznych"), Anatol Kojło („Wykorzystanie zjawiska chemiluminescencji w układach przepływowych do oznaczania jonów metali") i Robert Koncki („Enzymy w analizie przepływowej"). Pozostałe wystąpienia – komunikaty i plakaty – zawierały opis wyników badań prowadzonych w poszczególnych ośrodkach i stanowiły reprezentatywny przegląd aktualnych zainteresowań polskich analityków w dziedzinie analizy przepływowej. Na zakończenie Sympozjum niżej podpisany przedstawił sprawozdanie z konferencji „15th International Conference on Flow Injection Analysis", która odbyła się miesiąc wcześniej w Nagoji (Japonia).

        Po pierwszym dniu obrad goście zostali zaproszeni na uroczystą kolację przygotowaną na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Pobyt w tak pięknym, historycznym miejscu był okazją do krótkiego zwiedzania Galerii Malarstwa Polskiego i sal zamkowych. Osobną atrakcją przygotowaną przez organizatorów była pokonferencyjna, wieczorna wycieczka do Nowej Huty – nieco zapomnianej, lecz przecież pełnej pamiątek współczesnej historii dzielnicy Krakowa. W nostalgicznej atmosferze przybliżającej czasy Polski Ludowej goście mieli okazję zobaczyć niektóre zabytki niedawno minionej epoki, a nawet przypomnieć sobie smak ówczesnych potraw.

        Wszyscy obiecali sobie spotkać się w komplecie na następnej edycji sympozjum za dwa lata.

 

 

     Paweł Kościelniak

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego