W dniach 5 i 6 października 2006 roku odbyło się V Ogólnopolskie Sympozjum pn. "Analiza przepływowa". Pracownicy Zakładu Chemii Analitycznej pod kierunkiem profesora Pawła Kościelniaka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego gościli uczestników spotkania. Tym razem oprócz zaprzyjaźnionych osób z różnych jednostek naukowo-badawczych z całej Polski, takich jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza i Politechnika śląska w spotkaniu wzięli udział praktycy analizy przepływowej. Bardzo miło było powitać mgr inż. Waldemara Filipa z Zakładów Chemicznych w Nowej Sarzynie, Iwonę Madej z firmy Eurocontrol w Łomiankach oraz Bogusława Jaskota z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Rzeszowie.
        Dzięki zróżnicowaniu grup badawczych tematy wykładów i dyskusji były niezwykle interesujące. Różna tematyka zainteresowań uczestników spotkania z dziedziny analiz przepływowych owocowała wymianą doświadczeń. Ponieważ spotkanie odbyło się po inauguracji roku akademickiego wykładom i prelekcjom przysłuchiwali się studenci Wydziału Chemii. A było czego posłuchać.
        Tym W trzech sesjach Sympozjum wygłoszono 16 wykładów i komunikatów. Tematyką wykładów były:
1. nanostruktury w analizie przepływowej,
2. analizy próbek naturalnych z nietypowymi metodami detekcji, takimi jak chemiluminescencja stosowane do oznaczeń platyny
3. wykorzystanie metod spektrometrii atomowej w połączeniu z układami przepływowymi do oznaczania kadmu,
4. systemy przepływowe do kontroli terapii hemodialitycznej,
5. systemy FIA do potencjometrycznego oznaczania inhibitorów fosfatazy alkalicznej,
6. stałe reaktory w analizie przepływowej,
7. nowe sorbenty do zatężania jonów metali takie jak polimery dopasowane jonowo,
8. analiza specjacyjna i frakcjonowanie rtęci w próbkach środowiskowych.
        Na ostatniej sesji Przewodniczący spotkania - profesor Paweł Kościelniak przybliżył uczestnikom tematykę i nowinki prezentowane na X Międzynarodowej Konferencji „Flow Analysis”, która odbyła się w Porto (Portugalia). Uczestnicy Sympozjum żywo dyskutowali na temat zasłyszanych tam nowinek, trendów wśród międzynarodowej społeczności naukowców i nowości wśród technicznych rozwiązań układów przepływowych.
        W pierwszym dniu obrad odbyła się sesja posterowa, która cieszyła się duzym zainteresowaniem wśród studentów. Miedzy zajęciami mieli okazję osobiscie podyskutować z autorami prac na temat prezentowanych badań. Tego typu prace, może niezbyt liczne, okazały się ciekawym i pouczającym uzupełnieniem prezentowanych osiągnięć z zakresu analiz przepływowych. Zaprezentowano postery w następującej tematyce:
1. wykorzystanie reakcji utleniania katecholamin manganem(IV) do ich chemiluminescencyjnego oznaczania,
2. zastosowanie drożdży saccharomyces cerevisiae do wydzielania śladowych ilości platyny przed jej oznaczaniem metodą chemiluminescencyjną,
3. zastosowanie bioczujnika amperometrycznego z unieruchomioną oksydazą aryloalkoholową do oznaczania alkoholi aromatycznych w układzie FIA,
4. procedura miareczkowania gradientowego w analizie wstrzykowo-przepływowej z zastosowaniem pojedynczego wzorca i zestawu linii kalibracyjnych
5. przygotowanie i analityczne zastosowanie polimeru z wdrukowanymi cząsteczkami kwercetyny,
6. zatężanie manganu na sorbentach modyfikowanych tetrakarboksyfenyloporfiryną,
7. zastosowanie polimerów dopasowanych jonowo do zatężania miedzi techniką wstrzykowo-przepływową,
8. pośrednia metoda spektrofotometryczna do oznaczaniu chloranów w wodzie z wykorzystaniem techniki przepływowej.
        Podczas trwania sympozjum uczestnicy mieli okazję zaznajomić się z najnowszą ofertą sprzętową takich firm jak: KENDROLAB i MERCK.
        Jak zwykle organizatorzy zadbali o program kulturalno-wypoczynkowy swoich gości. Bardzo mile i wesoło było na spotkaniu towarzyskim w chińskiej restauracji, a na wytrwałych czekała miła niespodzianka. W ostatnim dniu sympozjum gospodarze zaprosili na wieczór z kulturą do teatru STU. Sztuka pt.: "Aj waj! czyli historie z cynamonem" Rafała Kmity okazała się pełną humoru i zabawy podróżą w świat żydowskiej kultury. Charakterystyczne postacie rabina, handlarza czy swata unosiły widzów w czas galicyjskich miasteczek wraz z porywającą muzyką i tańcem, wszechobecnym duchem i klimatem żydowskiej kultury. Przedstawienie to było dla wszystkich miłym relaksem po wyczerpujących dniach obrad.