Kolejne spotkanie naukowe specjalistów  z zakresu analizy przepływowej zostało zorganizowane w ramach XLV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbyło się dniach od 9 do 13 września 2002 roku w Krakowie. Tradycyjnie sympozjum zostało przygotowane przez pracowników Zakładu Chemii Analitycznej UJ, a obrady miały miejsce w budynku Wydziału Chemii.

         Ponieważ Zjazd PTCh gościł jak zwykle przedstawicieli wszystkich dyscyplin i specjalności chemicznych, na prezentację zagadnień „przepływowych" mieliśmy zarezerwowany tym razem tylko jeden dzień (środę, 11 września). Przed południem odbyła się sesja wykładowa, której przewodniczył prof. Anatol Kojło z Uniwersytetu w Białymstoku. Obejmowała ona 5 wykładów i komunikatów dotyczących zatężania i oddzielania analitów (prof. Krystyna Pyrzyńska, dr Stanisław Walas), interpretacji wyników pomiarowych (prof. Paweł Kościelniak), kalibracji (dr Joanna Kozak) i badania sorpcji analitów (mgr Tomasz Wierzbicki) w układach przepływowych z zastosowaniem różnych sposobów detekcji. Po południu zorganizowano sesję posterową. Przedstawiono 10 plakatów, których autorami byli głównie młodzi analitycy z uniwersytetów w Warszawie, Białymstoku i Krakowie. Wyjątkiem był udział w tej sesji przedstawiciela Instytutu Chemii Fizycznej PAN wraz ze współautorami z trzech ośrodków zagranicznych, którzy przedstawili (w języku angielskim) zastosowanie mikrograwimetrii do analizy próbek biologicznych w warunkach przepływowych.

        Sympozjum cieszyło się sporym zainteresowaniem nie tylko ze strony specjalistów, ale również innych chemików uczestniczących w Zjeździe.